Udviklingsdag for leder- og medarbejdergrupper

En udviklingsdag for leder- og medarbejdergrupper tager udgangspunkt i jeres hverdag, jeres kerneopgave og udviklingstendenser. I opnår ny viden og konkrete værktøjer, der løfter jer til et højere kompetenceniveau og øget trivsel.

På havet træner I de nyligt erhvervede kompetencer ved at anvende den nyeste viden og de seneste redskaber. Beslutninger tages, og opgaver løses, og disse har afgørende betydning for teamets succes. I udfordres og testes på jeres kommunikation, reaktionsevner og samarbejde ombord på en sejlbåd, hvilket også sætter jeres handlekraft og evne til at udnytte hinandens styrker og muligheder på prøve.

Gennem evaluering opnår I et klart billede af holdets styrker, vilje til udvikling og potentiale for at opnå flere af de nødvendige kompetencer i fremtiden. Den ærlige og konstruktive feedback omsættes til realistiske aktiviteter, der forstærker positiv adfærd og identificerer områder, I med fordel kan arbejde videre med, når I vender hjem. Derved står I endnu stærkere i jeres forpligtende fællesskab.

Det får I

Indledende møde (ca. 1,5 time), hvor vi afdækker jeres ønsker og behov.

Workshop kl. 9-17.30 med viden, praktisk træning og sejlads samt evaluering og handlingsplaner. 

Fuld forplejning og lokaler hele dagen. 

Indhent pris

Priserne og dermed antallet af både afstemmes efter jeres antal. Kontakt os for at få en pakkepris.

Værdiskabelsen

En fælles oplevelse, som I kan vende tilbage til igen og igen.

Indsigt i jeres evner til at omsætte det lærte til praksis. 

En dybere forståelse for egen og andres professionelle evner til at løse nye og ukendte opgaver.

Et billede af jeres interne styrker og potentialer til at opnå flere kompetencer.

Enkel innovativ handlingsplan med værktøjer, der maksimerer den værdi, som I skaber i hverdagen.

Vil I udvikle jer med et spændende nyt værktøj?

Bliv ringet op eller send os en forespørgsmål ved hjælp af formularen nederst på siden, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Medarbejder- og lederudvikling

Team- & kommunikationstræning