FAQ

Matchrace sejlads hos os

Matchrace er en OL disciplin, som Dansk Sejlunion også understøtter. Du kan læse længere nede om den officielle matchrace form og om danske guldmedaljer.

I GoSail anvender vi en variation, hvor flere både kan sejle samtidig samt et begrænset regelsæt, således at alle kan være med.

Vores hovedhavn er Middelfart Marina, men vi sejler gerne i hele landet. Vi har 10 sejlbåde af mærket Blu26, som sejles af 3 til 5 personer plus en instruktør.

Matchrace sejlads

Kapsejladsen gennemføres med 2 eller flere både på banen på samme tid. Det tager ca. 20 min. at sejle en kapsejlads, som er to runder på banen, som ses på billedet. Banen er 300-500 meter lang afhængig af vejret og således overskuelig. Samtidig ligger banen kystnært, hvilket betyder, at man kan følge med i slagets gang fra land.

Grundlæggende er øvelsen, at deltagerne selv håndterer/sejler båden og får båden til at sejle optimalt rundt på banen. En meget alsidig og udfordrende opgave, der kræver samarbejde og god kommunikation. Der gives en grundig instruktion både på land inden sejladsen og i bådene – ligesom der afsættes tid til at træne de nye kompetencer inden kapsejladsen begynder.

Holdene sejler og kæmper intenst og ligger tæt hele banen rundt. Bådene er fuldstændig ens, så alt afhænger af hvordan de håndteres, og hvordan teamet samarbejder. Når sejladserne er omme, lægges pointene sammen, og der kåres en vinder.

Et typisk program for et matchrace event

Formiddag Eftermiddag  Aften
kl. 09:00 kl. 13:00 kl. 17:00 Velkomst ▶ skippermøde og generel orientering
kl. 09:20  kl. 13:20 kl. 17:20 Sejler udstyr udleveres  ▶ intro på bådene ▶ bådene sejles ud af havnen ▶ sejladstræning starter
kl. 11:00 kl. 15:00 kl. 19:00 Første kapsejlads starter
kl. 12:30 kl. 16:30 kl. 20:30 Sejladserne afsluttes ▶ bådene sejles i havn ▶ bådene afrigges
kl. 13:00 kl. 17:00 kl. 21:00 Afslutning og præmieoverrækkelse

 

Vi tilrettelægger eventet efter jeres ønsker og program.

Der kan også sejles i rotation i et cup-system. Dette event tager min. 6 timer. Læs mere om det under Produkter erhverv – netværksarrangement

Der kan ligeledes bruges mere eller mindre tid før og efter sejladsen – se mere om dette under Produkter erhverv – medarbejder- & lederudvikling.

Man kan sejle hele året – vi har udstyr til jer

Der findes ikke dårligt sejlervejr. Det er kun et spørgsmål om påklædning. Vi sejler hele året og tilnærmelsesvis i al slags vejr. Tæt tåge, tordenvejr med lyn eller helt vindstille kan evt. betyde aflysning. 

Vi stiller sejlertøj (bukser og jakker) til rådighed for deltagerne. Derudover har vi obligatoriske svømmeveste, og giver deltagerne mulighed for benyttelse af handsker, brillesnore og solcreme. Deltagerne skal møde i fornuftigt fodtøj (gummisko eller sejlersko) og derudover være praktisk påklædt efter vejret, og som skulle de “gå en tur i skoven”. 

Vi anbefaler for en sikkerheds skyld, at alle deltagere medbringer skiftetøj.

Hvor sejler vi

Vores hovedhavn er Middelfart Marina, hvor vi har 10 sejlbåde af mærket Blu26 samt to rib-både (gummibåde med fast bund og sæder) liggende. Men ved hjælp af vores 12 trailere, kan vi flytte bådene dertil, hvor eventet skal foregå.

Vi sejler således i hele Danmark. 

For sejlbådene gælder, at der skal være minimum ca. 4 m vand samt en havn inden for rimelig afstand. For RibTure med høj fart sejler vi der, hvor hastigheden tillader det.

Sikkerhed & forsikring

Vi er professionelle i alle aspekter: Kompetente, erfarne og sørger for en velorganiseret afvikling med fokus på sikkerheden. Alle deltagere får en grundig briefing af vores instruktører, før vi tager på vandet. Vi har altid en sikkerhedsbåd med en uddannet skipper på vandet, ligesom vi har en instruktør med i hver båd som coach og observatør/ sikkerhedsrepræsentant. Vi stiller alt nødvendigt sikkerhedsudstyr til rådighed.

Forsikring

Deltagerne skal være dækket ind under virksomhedens egen erhvervsansvarsforsikring, hvis de deltager i forbindelse med deres arbejde. Er det et privat arrangement skal deltagerne have egen ulykkesforsikring.

 

Vi har ansvars- og kaskoforsikring på alle både samt lovpligtig udvidet erhvervsansvarsforsikring.

Vi dækker ikke tabte værdigenstande eller elektronik, som evt. har været i vandet. Der tilbydes sikker opbevaring af værdier under sejlturene.

Søsyge

Vi oplever ikke, at folk bliver søsyge vores matchrace events. Årsagen er, at vi tilrettelægger sejladsen efter de konkrete vindforhold, og at vi altid sejler kystnært.

Alle kan deltage – også børn

I sejlbådene kan alle over 8 år være med uanset fysisk form. Børn skal kunne modtage en besked og udføre den. Vores udgangspunkt er, at ingen deltagere har sejlerfaring, mens deltagere med stor sejlerfaring også kan blive udfordret og få en spændende oplevelse. 

I Ribbådene er der ingen aldersbegrænsning.

Børn under 12 år skal være ifølge med en voksen i alle vores både.

Det er ikke et krav, at man kan svømme – men i så fald vil vi gerne vide det.

Forplejning & overnatning

Indledningsvis afstemmer vi jeres ønsker, behov og eventuelle budget.

Vi tilbyder at arrangere 

  • Forplejning før – under og efter sejladsen
  • Præmier 
  • Mødefaciliteter før og efter
  • Overnatning
  • Fællestransport til og fra eventet

 i forbindelse med eventet.

Vi samarbejder med alle hoteller i Lillebæltområdet via MeetingLillebælt samt en række hoteller og restauranter rundt omkring i Danmark. Vores lokalkendskab ved Lillebælt gør, at vi også kender de mere ukendte steder. Der er et sted for alle budgetter.

Matchrace – en OL disciplin

Wikipedia: Matchrace er betegnelsen for duel-kapsejlads mellem sejlbåde.

Matchrace er en gren indenfor sejlsport, der adskiller sig markant fra andre sejlsportsgrene. Matchrace kaldes populært sejlsportens Formel 1, og der er meget prestige i matchrace stævner –især i udlandet.

Da den danske Amerikas Cup udfordring blev en realitet i 1986, og man samlede et team af dygtige sejlere omkring dette projekt blev der taget hul på match race i Danmark. Amerikas Cup sejles som match race, og som en del af træningen blev der fokuseret på at lære disciplinen bedre i mindre både. Disciplinen fik yderligere et løft i bevidstheden hos den danske befolkning da Jesper Bank vandt guld ved OL i Sydney, Australien i 2000. Dansk Sejlunion har herefter valgt at have stor fokus på sporten. Senest er matchrace for kvinder kommet tilbage på OL programmet i 2012.

I matchrace duellerer to teams imod hinanden i identiske både, som stilles til rådighed af arrangøren. Bådtypen kan således variere fra stævne til stævne. Bådene sejles aggressivt, hvilket stiller store fysiske krav til besætningen, idet der sejles op mod ti sejladser på en dag. Således spiller både teknik, styrke, taktik samt mentalt overskud en stor rolle i kampen om førstepladsen.

Sporten er meget medievenlig, idet formatet henvender sig til et bredt publikum, fordi det er let at følge med i, også for ikke-sejlsportsinteresserede, og muliggør et decideret publikum på land, idet banen er formet, så den kan placeres tæt på kysten.

Matchrace sejles altid på en kort bane, således at tempoet er højt og afstanden mellem de to både sjældent bliver for stor til, at spændingen forsvinder. Sejltiden er ca. 25 minutter pr. match, og første båd i mål vinder.

Den mest prestigefyldte matchracesejlads hedder America’s Cup.

 

Matchrace er betegnelsen for duel-kapsejlads mellem sejlbåde.

Matchrace er en gren indenfor sejlsport, der adskiller sig markant fra andre sejlsportsgrene. Matchrace kaldes populært sejlsportens Formel 1, og der er meget prestige i matchrace stævner – især i udlandet.

Da den danske Amerikas Cup udfordring blev en realitet i 1986, og man samlede et team af dygtige sejlere omkring dette projekt blev der taget hul på match race i Danmark. Disciplinen fik yderligere et løft i bevidstheden hos den danske befolkning da Jesper Bank vandt guld ved OL i Sydney, Australien i 2000. Dansk Sejlunion har herefter valgt at have stor fokus på sporten. Senest er matchrace for kvinder kommet tilbage på OL programmet i 2012.

I matchrace duellerer to teams imod hinanden i identiske både. Bådene sejles aggressivt, hvilket stiller krav til besætningen. Således spiller både teknik, taktik samt kommunikation en stor rolle i kampen om førstepladsen.

Sporten er meget medievenlig, idet formatet henvender sig til et bredt publikum, fordi det er let at følge med i også for ikke-sejlsportsinteresserede, og muliggør et decideret publikum på land, idet banen er formet, så den kan placeres tæt på kysten.

Matchrace sejles altid på en kort bane, således at tempoet er højt og afstanden mellem de to både sjældent bliver for stor til, at spændingen forsvinder. Sejltiden er ca. 25 minutter pr. match, og første båd i mål vinder.

Betingelser

Når bestilling på arrangementet er modtaget af GoSail A/S fremsendes en ordrebekræftelse på det ønskede arrangement og bådene forhåndsreserveres. Kunden forpligter sig, ved sin underskrift på ordrebekræftelsen, til at købe og betale det i ordrebekræftelsens beskrevne arrangement og nærværende handelsbetingelser.

 

Kunden betaler omgående et á conto beløb på min. 50% af arrangementssummen. Bådene er først endelig reserveret, når á conto beløbet eller det fulde arrangementsbeløb er modtaget hos GoSail A/S. 

 

Kunden skal have indbetalt det fulde arrangementsbeløb senest 1 uge inden arrangementets begyndelse. I tilfælde af manglende fuld indbetaling er GoSail A/S berettiget til at ophæve arrangementet, og kunden har herefter ingen yderligere krav mod GoSail A/S.

 

Såfremt de forhåndsreserverede både er udlejet til anden side inden GoSail A/S modtager den underskrevne ordrebekræftelse samt det indbetalte depositum, vil GoSail A/S, så vidt muligt, tilbyde et tilsvarende arrangement men på et andet tidspunkt.

 

Afbestilles arrangementet tidligere end 30 dage før afholdelse af arrangementet, må hele det indbetalte a conto beløb anses som tabt, medmindre båden(e) kan udlejes til anden side. Hvis kunden afbestiller/afmelder arrangementet senere end 30 dage før afholdelse, tilfalder det fulde beløb GoSail A/S.

 

Står de(n) aftalte båd(e) ikke til rådighed, p.g.a. f.eks. havari, sejlskade eller andet forhold, som gør, at GoSail A/S ikke finder det forsvarligt at benytte båden(e) til gennemførelse af arrangementet, stiller GoSail A/S så vidt muligt tilsvarende båd(e) til rådighed eller tilbyder et tilsvarende arrangement på et andet tidspunkt.

 

GoSail A/S påtager sig intet ansvar for tab af tid eller for udgifter, der kan tilskrives mangler eller defekter ved de til arrangementet benyttede både. I givet fald må kunden straks ved overtagelsen, eller når manglen eller defekten konstateres under arrangementet, sætte sig i forbindelse med GoSail A/S, som vil søge at lade manglerne udbedre hurtigst muligt. 

 

GoSail påtager sig intet ansvar for tab af tid eller for udgifter, der kan tilskrives vejrmæssige forhold af nogen art. Er det grundet vejrmæssige forhold umuligt at gennemføre arrangementet, tilbyder GoSail A/S et tilsvarende arrangement til samme aftalte beløb på et senere ledigt tidspunkt. Det indbetalte arrangementsbeløb tilbagebetales ikke. 

 

GoSail påtager sig intet ansvar for skade eller overlast forvoldt af eller påført af nogen person ombord på de til arrangementet benyttede både. GoSail A/S erstatter ikke tabte eller ødelagte personlige genstande. Bådene er kaskoforsikrede og bærer en selvrisiko på 9.000 kr. ekskl. moms pr. båd. I tilfælde af skader, som kunden direkte eller indirekte er skyld i, vil omkostningen for skadens udbedring blive viderefaktureret til kunden. Det maksimale beløb GoSail A/S viderefakturerer, vil være et beløb svarende til GoSail A/S selvrisiko på den pågældende båd.

 

Kunden giver ved underskrift på ordrebekræftelsen samtidig GoSail A/S ret til at registrere deltagerdata, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer og billeder, samt at disse data må benyttes i forbindelse med lovpligtig oplysning overfor søfartsstyrelsen og GoSail A/S markedsføring.

 

Det er kundens eget ansvar, at samtlige deltagere er forsvarligt forsikret, i forhold til de beskrevne arrangementsaktiviteter.

Mød jeres netværk på en helt unik måde

Mød jeres netværk på en helt unik måde

Bliv inspireret
Download vores materiale og bliv inspireret til fantastisk teambuilding, netværk og oplevelser på vandet