Unge på vej

Vi er et passioneret, autentisk og erfarent team, som brænder for at udvikle mennesker gennem sejlads. Derfor har vi også udviklet et koncept rettet mod unge mennesker, som har brug for støtte til at udvikle en stærk selvtillid (tillid til egne evner) og et godt selvværd (vores selvopfattelse).
Se Dansk Psykolog Forenings definitionen på de to begreber her.

 

Vi elsker når vores sejladser for alvor gør en forskel. Og det gør de, når vi sejler med unge mennesker, som endnu ikke har fundet deres ben at stå på i en voksen-verden.

Vi oplever, at vores sejladser er medvirkende til, at de unge får et forbedret selvværd og en styrket selvtillid. De oplever, at deres bidrag til teamet, er afgørende for teamets succes. Oplevelser, som de måske ikke er vant til at blive anerkendt for. De trænes i at fastholde opmærksomheden på at løse de opgaver de har om bord på båden – og ikke snakke om alt muligt irrelevant eller blande sig i de andres opgaver – men at koncentrere sig og holde fokus.

For nogen handler udfordringen måske også om overhovedet at turde byde ind. Nogle opgaver på båden indebærer, at der skal træffes taktiske beslutninger – nogen i plenum og andre af den enkelte – og det er beslutninger, som har konsekvens for teamets resultatet. Det styrker den enkelte.

Vores “træningsrum”, er en maggi-terning af, hvad de unge kan opleve ude i det virkelige liv, hvor det forventes at de byder ind, tager ansvar for sig selv, andre og det job eller den uddannelse de skal passe. Vores handlinger har en konsekvens i alle aspekter af livet. I vores set-up med sejlbåde og kapsejlads, møder de unge denne konsekvens meget hurtigt (i form af vundne eller tabte sejladser/placeringer), og det er derfor muligt at tage en dialog med dem om, hvad de oplevede, hvad det gjorde ved dem, og meget vigtigt – hvordan de kan bruge det videre i deres liv.

Derfor sætter vi tid af mellem de enkelte sejladser, efter hver uges træning, samt til slut i forløbet, for at sikre en god udvikling af den enkelte unge.

I Danmark var der i 2019 105.000 unge uden uddannelse eller læreplads (jfr. undersøgelse af 3F), og det vil vi gerne bidrage til bliver færre fremover.

Vi har et 4-ugers forløb, som er specialdesignet til de unge.

Har du lyst til at høre mere om det, og har du mulighed for at bidrage til sådan et projekt, hører vi gerne fra dig

Bliv ringet op eller udfyld formularen nederst på siden, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Annette Mønster, tidligere ansat ved Jobcenter Horsens udtaler om projektet:

Sejl og Vind er et projekt i regi af Horsens Sejlklub og Jobcenter Horsens. I projektet har deltaget unge med udfordringer, de unge blev udfordret til at samarbejde og tro på egne evner via sejlads i J70 sejlbåde.
Forløbet havde/har fokus på at styrke de unges selvtillid og samarbejdsevner, at være i konkurrencepræget miljø, at bryde grænser, have en fysisk aktiv fritid og at sætte pris på naturoplevelser. Samtidig opbygger de unge et netværk, og indgår i et fællesskab med mere ressourcestærke unge.
De unge deltager i sejlads fem formiddage i løbet af fire uger, her instrueres de unge af GoSail´s dygtige instruktør. Hvert træningsforløb tager 4-5 timer. Efter de 4 uger, får de unge et gratis medlemskab af sejlklubben, så de kan fastholde deres nye netværk.

Horsens Sejlklub har stået ansøgning af midlerne, som er sponseret af Fonde og virksomheden Velux har sponseret redningsvestene.

Projektet har kørt i 2018 og 2019, hvor jeg har samarbejdet med Horsens sejlklub om projektet, hvor jeg har været ansat Teamkoordinator ved Jobcenter Horsens.

Vi har oplevet gode resultater, nogle der direkte kunne måles ved opstart i Job/uddannelse, hvor vi har haft samarbejde med virksomheder, men også på sigt, hvor Sejl og Vind har været en del af indsatsen.

Team- og kommunikationstræning

Rib tur med fart over feltet