Team- & kommunikationstræning

Netværk med GoSail

Derfor skal du vælge team- og kommunikationstræning hos GoSail

Hos GoSail tilbyder vi team- og kommunikationstræning for dig og din virksomhed, hvor vi styrker jeres kommunikationsfærdigheder og samarbejdsevner på vandet. Ud over dette faciliterer vi medarbejder- og lederudvikling i samarbejde med konsulenthuse, der tilbyder interne træningsforløb for både ledere og medarbejdere med fokus på praktisk kompetenceudvikling.

Kommunikation udgør en kompleks udfordring. Vi kommunikerer konstant, selv når vi ikke udtrykker os i ord, eksempelvis gennem vores kropssprog og øjenkontakt. Inden for virksomhedens rammer er kommunikation en uundgåelig del af hverdagen, og i en travl arbejdsverden kan misforståelser og miskommunikation hurtigt opstå. Dette kan medføre risici for fejl og forsinkelser.

Gennem målrettet træning og dedikation kan vi forbedre vores kommunikationsevner markant. Det kræver, at vi prioriterer træning og øvelse som en central del af vores arbejdsrutine. Jo mere præcise og effektive vi bliver i vores kommunikation, desto færre misforståelser vil opstå, og risikoen for fejl og forsinkelser mindskes.

Tillid og sårbarhed i kommunikationen

Når vi skal arbejde sammen er kommunikationen nøglen. Vi skal kunne stole på, at de andre teammedlemmer stempler ind og bidrager til gruppens samlede mål. Som hold er vi afhængige af, at vi kan vise sårbarhed overfor hinanden for at skabe en god og tryg kultur. Har man bl.a. disse faktorer i et team er der tale om et high performance team, og det kan ses på resultaterne når et team kommunikerer og fungerer godt.

Hvordan når vi derhen?

Når vi deltager i anderledes oplevelser sammen end dem, vi typisk oplever i vores daglige arbejdssituation, får vi mulighed for at lære hinanden fra nye perspektiver. Teambuildingaktiviteter på vandet tilbyder en række fordele som:

  • Tillid og tillidsopbygning
  • Udfordring af kommunikationsevner
  • Styrkelse af samarbejde
  • Udvikling af problemløsningsfærdigheder

Teambuilding på vandet kan dermed bidrage til sammenhold, samarbejde og personlig udvikling i en sjov og afslappet atmosfære.

Forløbet af dagen

Ved et arrangement hos GoSail skal medarbejderne sejler i teams på 4-5 personer, hvor de undervejs skal lære at samarbejde om at få båden til at sejle optimalt og i den ønskede retning. Alle deltagere får en grundig briefing af vores instruktører før sejladsen, og vi har en instruktør med på alle både som observatør. Sejladsen tager som udgangspunkt 4-6 timer afhængigt af indhold og formål og kan gennemføres overalt i Danmark. Forløbet kan variere fra gang til gang, men kan fx se således ud:

  • Velkomst ▶ skippermøde og generel orientering
  • Sejler udstyr udleveres  ▶ intro på bådene ▶ sejle ud af havnen ▶ træningen starter
  • Den først sejlads sættes i gang, hvor holdene dyster mod hinanden
  • Sejladserne afsluttes ▶ bådene sejles i havn ▶ bådene afrigges
  • Evaluering
  • Afslutning og præmieoverrækkelse

Forløbet for dagen kan se forskelligt ud alt efter jeres ønsker. Hvis I også ønsker morgenmad, frokost eller grillbuffet, som en del af programmet til jeres firmaarrangement, sørger vi også for det. Vi hjælper også gerne med at indhente tilbud fra omkringliggende hoteller, så I kan få mest muligt ud af jeres firmaarrangement.

Styrk samarbejdet

I modsætning til andre metoder til teambuilding, placerer sejlads i kapsejladsbåde alle deltagere på lige fod, idet de sjældent har tidligere erfaring med sejlads. Dette gør det til et ideelt redskab til at fremme personlig og gruppeudvikling.

De begrænsede pladsforhold på båden og de varierede opgaver, der skal tackles, udfordrer ofte deltagerne til at udfolde deres færdigheder på en ny og anderledes måde. Deltagerne vil erkende vigtigheden af, at hver person udfører deres tildelte opgave på båden, og samtidig vil de erfare nødvendigheden af klar og effektiv kommunikation med henblik på at opnå fælles mål.

Vi indleder altid vores programmer med at afdække jeres fælles mål, herunder spørgsmål som: Hvad ønsker I at opnå med arrangementet, og hvilke resultater ønsker I, som virksomhed, at deltagerne opnår? Dette sikrer, at deltagerne får mest muligt ud af arrangementet og opfylder deres mål.

Direktør og 4. generation i Dilling, Morten Dilling

Udbytte af kommunikationstræningen

Vores kommunikationstræning involverer en kontinuerlig evaluering, hvor både teamet som helhed og individuelle deltagere modtager konstruktiv feedback fra instruktørerne og deres kollegaer vedrørende deres samarbejde og kommunikation i teamet.

Efter at være vendt tilbage til land, faciliterer vi en fælles evaluering, hvor vi drøfter oplevelserne fra dagens aktiviteter og sammenholder dem med hverdagens kommunikation i virksomheden. Evalueringen er afgørende for deltagerne, da den giver dem mulighed for at sætte ord på deres oplevelser på vandet og udtrykke, hvad de har lært. Som et resultat heraf, identificerer vi typisk 3-4 centrale begreber eller udtryk fra dagen, som fungerer som grundlaget for den fremtidige kommunikation i virksomheden.

Disse udvalgte begreber tilbyder vi at integrere på et holdfoto fra dagen, hvilket tjener som en visuel påmindelse om kommunikationstræningen og dens betydning i det daglige arbejdsmiljø. Dette integrerer træningen i virksomhedens kultur og understøtter kontinuerlig forbedring af kommunikationsevner, hvilket i sidste ende styrker teamet som helhed.

Til venstre ses Tandlægen.dk, der efter deres evaluering valgte disse tre budskaber, som de tog med hjem i deres virksomhed efter teambuildingen.

Unikt netværksarrangement

Mød kunderne eller jeres netværk på en ny og helt unik måde. Med dette kunde arrangement har du mulighed for at invitere dit netværk på en helt unik oplevelse, de sikkert ikke har prøvet før.

Medarbejder- & lederudvikling

Vi kan, i samarbejde med et konsulenthus, gennemføre et internt træningsforløb for ledende medarbejdere eller medarbejdere generelt, hvor omdrejningspunktet for forløbet er matchrace kapsejlads, og fokus for træningen er ”hands on” og praktik.