Team- & kommunikationstræning

Netværk med GoSail

Kommunikation er en svær ting. Vi kommunikerer hele tiden – uanset om vi siger noget eller ikke. Det kan være med vores kropssprog, signaler med øjnene eller mangel på samme.

Der er en afsender og en eller flere modtagere af et budskab, og når der er det kan der ske misforståelser. Eller modtager kan opfatte budskabet anderledes end det var tiltænkt fra afsender. Det er her der er risiko for, at der opstår fejl og forsinkelser.

Hvis vi sætter fokus på kommunikation og øver os, bliver vi bedre til det. Vi skal sætte træning på dagsorden. Jo mere tydelig vi bliver i vores kommunikation, jo færre misforståelser opstår der. Jo bedre vi er til at afstemme vores fælles sprog jo færre misforståelser sker der. Og i sidste ende betyder det en mere strømlinet produktion eller afvikling uden fejl og forsinkelser. Det kan aflæses på bundlinjen.

Nogle brancher er supergode til kommunikation. Fx. kvitterer kokke og tjenere altid med et ‘ja, tak’, når en kollega har sagt noget. Altså er der ikke tvivl om at modtager har hørt beskeden.

Tillid og sårbarhed i relation til kommunikation

Når vi skal arbejde sammen i teams er tillid en meget vigtig faktor. Vi skal kunne stole på, at de andre teammedlemmer ‘stempler ind’ og bidrager til gruppens samlede mål. Vi er også afhængig af en vis form for sårbarhed. En kultur, hvor det er ok at sige, at der er noget man ikke forstår eller er nødt til at have drøftet igen. Har man bl.a. disse faktorer i et team er der tale om et high performance team, og det kan ses på resultaterne når et team kommunikerer og fungerer godt.

På Massachusetts Institute of Technologys (MIT) Human Dynamics Laboratory har forskere undersøgt sammenlignelige teams i banker, callcentre og hospitaler for at finde den hemmelige opskrift på, hvordan man skaber resultater i teams. Til deres store overraskelse lå nøglen til succes hverken i indholdet af gruppediskussioner eller i team-medlemmernes individuelle intelligens, evner og personlighed. Den lå derimod i den måde, teamet kommunikerede på.

Hvordan når vi derhen?

Når vi har anderledes og uformelle oplevelser med hinanden end dem vi har i hverdagen i jobsituationen, lærer vi hinanden at kende fra nye sider. Det kan være til julefrokoster, sommerfester, til firmafodboldturneringen – eller på en sejltur.

Fordelen ved sejlturen er, at de færreste har prøvet det før, hvorfor alle er lige in-kompetente. Det skaber et rum for, at det er ok at spørge og at bede om at få gentaget. Og tør du det – bliver du ofte beundret af dine kollegaer. I er nu i en tættere relation. Den relation tager I med hjem i virksomheden – til dagligdagen, hvor det så også er ok at spørge og bede om gentagelser.

Styrk samarbejdet under åben himmel og overfør det til hverdagen i virksomheden

I modsætning til andre teambuildingformer, er alle lige på en båd, da de færreste har prøvet selv at sejle, og slet ikke en kapsejladsbåd. Derfor er det et perfekt værktøj til at udvikle mennesker – både individuelt og i grupper. 

De afgrænsede rammer i båden, samt de opgaver I vil komme ud for gør, at I får mulighed for at bruge jer selv på en helt ny måde. I vil opdage hvor vigtigt det er, at alle løser præcis den opgave I hver især har fået. Samtidig vil i opleve vigtigheden af tydelig kommunikation om den fælles opgave. Det sikrer, at alle ved, hvad der skal ske og hvornår det skal ske, og i sidste ende at nå i mål sammen.

I får mulighed for at udvikle jeres evner til at samarbejde om at løse opgaver og hjælpe hinanden. I oplever måske også helt nye sider af og kompetencer hos kollegerne, som vil give en ny og forbedret platform for samarbejdet når I “kommer hjem i hverdagen”.

Vi starter altid med en afklaring af jeres mål: Hvad ønsker I at opnå med eventet og hvad ønsker I, som virksomhed, at deltagerne opnår. Altså hvad er formålet med eventet? På den måde får I et værdiskabende event, som helt sikkert vil kunne aflæses i virksomhedens drift efterfølgende.

Direktør og 4. generation i Dilling, Morten Dilling

Forløbet af dagen

Lad GoSail arrangere en sejlads, hvor medarbejderne møder hinanden i nye rammer og samarbejder på en måde, de aldrig har prøvet før. Medarbejderne sejler i teams på 4-5 personer, hvor de undervejs skal lære at samarbejde om at få båden til at sejle optimalt og i den ønskede retning, og det hele kulminerer med afsluttende kapsejladser, hvor de forskellige teams dyster mod hinanden.

Kapsejladsen bruges som aktivt redskab for at sikre en god og tryg træningsbane, hvor medarbejderne på egen krop kan få praktiske erfaringer og afprøve ny tillærte redskaber i praksis. 

Alle deltagere får en grundig briefing af vores instruktører før sejladsen, og vi har en instruktør med på alle både som observatør. Sejladsen tager som udgangspunkt 4-6 timer afhængigt af indhold og formål og kan gennemføres overalt i Danmark.

Et målbart udbytte af kommunikationstræningen

Der evalueres løbende, så teamet som helhed og de enkelte deltagere får feedback af instruktørerne og af hinanden på deres samarbejde og kommunikation i teamet. Det vil styrke teamet til den næste sejlads.

Tilbage på land evaluerer vi i plenum, og trækker paralleller til dagligdagens kommunikation “hjemme” i virksomheden. Vi udleder eventuelt 3-4 ord eller udtryk fra dagen, som bliver fundamentet til det videre arbejde med kommunikation i virksomheden. Disse ord tilbyder vi at trykke på et holdfoto fra dagen således, at kommunikationtræningen bliver en integreret del af hverdagen og fortsætter. Det vil styrke det samlede team.

Niels Pade, Indehaver af Tandlægen.dk – Odense City

Det skal vi helt sikkert prøve igen

Tandlægen.dk havde valgt at evaluere oplevelsen og uddrage disse budskaber, som de går hjem i hverdagen og arbejder videre med og husker på.

Unikt netværksarrangement

Mød kunderne eller jeres netværk på en ny og helt unik måde. Med dette kunde arrangement har du mulighed for at invitere dit netværk på en helt unik oplevelse, de sikkert ikke har prøvet før.

Medarbejder- & lederudvikling

Vi kan, i samarbejde med et konsulenthus, gennemføre et internt træningsforløb for ledende medarbejdere eller medarbejdere generelt, hvor omdrejningspunktet for forløbet er matchrace kapsejlads, og fokus for træningen er ”hands on” og praktik.