FAQ: De mest stillede spørgsmål

 

Hvad er Matchrace?

 

At sejle er for mange en helt ny oplevelse. Til vores events er det jer, der sejler båden og deltager aktivt for at styre båden mest optimalt på banen. 

Matchrace er en sejladsform, hvor bådene dyster på en kort, kapsejladsbane, vi lægger ud. Bådene er helt ens, så det er udelukkende holdets samarbejde ombord, der gør forskellen. På båden har I en professionel instruktør med, der hjælper jer med at lære sejle båden, men det er jer, der sætter holdet og bemander alle opgaver ombord. 

Vores hovedhavn er Middelfart Marina, men vi sejler gerne i hele landet. Vi har 10 sejlbåde af mærket Blu26, som sejles af 3 til 5 personer plus en instruktør. Læs mere om vores udstyr her

 

Hvordan foregår kapsejladsen?

 

Kapsejladsen gennemføres med 2 eller flere både på banen på samme tid.

Det tager ca. 20 min. at sejle en kapsejlads, som er to runder på banen, som ses på billedet til højre.

Banen er 300-500 meter lang afhængig af vejret og således overskuelig. Samtidig ligger banen kystnært, hvilket betyder, at man kan følge med i slagets gang fra land.

Grundlæggende er øvelsen, at deltagerne selv håndterer/sejler båden og får båden til at sejle optimalt rundt på banen. En meget alsidig og udfordrende opgave, der kræver samarbejde og god kommunikation.

Der gives en grundig instruktion både på land inden sejladsen og i bådene – ligesom der afsættes tid til at træne de nye kompetencer inden kapsejladsen begynder. Holdene sejler og kæmper intenst og ligger tæt hele banen rundt.

Bådene er fuldstændig ens, så resultatet afhænger af hvordan de håndteres, og hvordan teamet samarbejder.

Når sejladserne er omme, lægges pointene sammen, og der kåres en vinder.

Banen for matchrace.

 

Hvordan ser et typisk program ud?

 

Vi tilrettelægger eventet efter jeres ønsker og behov, men et typisk program for et event hos os kan f.eks. se sådan her ud:

Formiddag    Eftermiddag   Aften
kl. 09:00 kl. 13:00 kl. 17:00   Velkomst ▶ skippermøde og generel orientering
kl. 09:20  kl. 13:20 kl. 17:20   Sejler udstyr udleveres  ▶ intro på bådene ▶ bådene sejles ud af havnen ▶ sejladstræning starter
kl. 11:00 kl. 15:00 kl. 19:00   Første kapsejlads starter
kl. 12:30 kl. 16:30 kl. 20:30   Sejladserne afsluttes ▶ bådene sejles i havn ▶ bådene afrigges
kl. 13:00 kl. 17:00 kl. 21:00   Afslutning og præmieoverrækkelse

Der kan også sejles i rotation i et cup-system. Dette event tager min. 6 timer. Læs mere om det her.

Der kan ligeledes bruges mere eller mindre tid før og efter sejladsen – se mere om dette her.

 

Hvor sejler I?

 

Vi sejler i hele Danmark, dog er vores hovedhavn Middelfart Marina, hvor vores 10 Blu26-både normalt holder til.

 Vi har trailere til alle vores både, så vi kan flytte dem dertil, hvor eventet skal foregår.

For sejlbådene gælder, at der skal være minimum ca. 3 m vand samt en havn inden for rimelig afstand. For RIB ture med høj fart sejler vi der, hvor hastigheden tillader det.

 

Hvornår på året kan vi sejle?

 

Vores højsæson er foråret og sommeren, men hos GoSail findes der ikke dårligt sejlervej – det er kun et spørgsmål om påklædning.

Vi sejler derfor hele året og tilnærmelsesvis i al slags vejr. Tæt tåge, tordenvejr med lyn eller helt vindstille kan evt. betyde aflysning.

Vi stiller sejlertøj (bukser og jakker) til rådighed for deltagerne. Derudover har vi obligatoriske svømmeveste, og giver deltagerne mulighed for benyttelse af handsker, brillesnore og solcreme.

Deltagerne skal møde i fornuftigt fodtøj (gummisko eller sejlersko) og derudover være praktisk påklædt efter vejret, og som skulle de “gå en tur i skoven”.

Vi anbefaler for en sikkerheds skyld, at alle deltagere medbringer skiftetøj.

 

Bliver jeg søsyg?

 

Hos GoSail oplever vi ikke, at folk bliver søsyge i forbindelse med vores sejlads.

Årsagen er, at vi tilrettelægger sejladsen efter de konkrete vindforhold, og at vi altid sejler kystnært.

 

Kan børn være med?

 

I sejlbådene skal børn som udgangspunkt være over 8 år. Børn skal kunne modtage en besked og udføre den.

Vores udgangspunkt er, at ingen deltagere har sejlerfaring, mens deltagere med stor sejlerfaring også kan blive udfordret og få en spændende oplevelse. 

I RIB-bådene er der ingen aldersbegrænsning.

Børn under 12 år skal være ifølge med en voksen i alle vores både.

Det er ikke et krav, at man kan svømme – men i så fald vil vi gerne vide det.

 

Forplejning

 

Hos GoSail tilbyder vi vores gæster at tilkøbe diverse former for forplejning inden eventet.

Når vi planlægger eventet sammen jer afstemmer vi jeres ønsker, behov og eventuelle budget for eventet.

Vi tilbyder at arrangere:

Forplejning før – under og efter sejladsen

Præmier 

Mødefaciliteter før og efter

Overnatning

Fællestransport til og fra eventet

Vi samarbejder med alle hoteller i Lillebæltområdet samt en række andre hoteller og restauranter rundt omkring i Danmark. Vores lokalkendskab ved Lillebælt gør, at vi også kender de mere ukendte steder. Der er et sted for alle budgetter.

 

Sikkerhed & Forsikring

 

Vi er professionelle i alle aspekter: Kompetente, erfarne og sørger for en velorganiseret afvikling med fokus på sikkerheden. Alle deltagere får en grundig briefing af vores instruktører, før vi tager på vandet. Vi har altid en sikkerhedsbåd med en uddannet skipper på vandet, ligesom vi har en instruktør med i hver båd som coach og observatør/ sikkerhedsrepræsentant. Vi stiller alt nødvendigt sikkerhedsudstyr til rådighed.

Deltagerne skal være dækket ind under virksomhedens egen erhvervsansvarsforsikring, hvis de deltager i forbindelse med deres arbejde. Er det et privat arrangement skal deltagerne have egen ulykkesforsikring.

Vi har ansvars- og kaskoforsikring på alle både samt lovpligtig udvidet erhvervsansvarsforsikring.

Vi dækker ikke tabte værdigenstande eller elektronik, som evt. har været i vandet. Der tilbydes sikker opbevaring af værdier under sejlturene.