Danske Bank – Privat

I banken arbejder vi i mindre områder således, at et relevant antal filialchefer referer til en områdedirektør. Vi er vant til at arbejde med medarbejder- og lederudvikling dels med input ovenfra og dels egne initiativer i områderne.

I region Sydjylland valgte vi at sejle med GoSail fordi der til stadighed er behov for at skabe nogle gode og tætte relationer mellem filialcheferne i området. Det er nødvendigt for at vi kan have en udviklende og ærlig dialog. Med sejladserne oplevede vi at komme tættere på hinanden som mennesker – at opleve mennesket bag slipset.

Samtidig valgte jeg sammen med GoSail, at vi roterede en person fra hver båd til en anden båd inden den sidste kapsejlads. Det gav mulighed for at sætte fokus på de forandringer som vi hver dag skal håndtere i banken. Der kommer nye medarbejdere eller der kommer nye chefer, som skal bringes på omgangshøjde i den kultur, det sprog og de arbejdsgange, som den enkelte afdeling har. Sejladsen åbnede øjnene for, hvor svært det kan være, og at vi skal gøre os umage i dagligdagen med vores kommunikation.

Alt i alt en rigtig god og lærerig oplevelse, samtidig med at vi havde det sjovt sammen som team.

Rene Andresen

Områdedirektør Danske Bank, Sydjylland

Danske Bank – Erhverv

Som afslutning på et lederseminar for alle erhvervschefer og erhvervsdirektører, har vi brugt GoSail til at give ny inspiration til samarbejde og kommunikation. Foruden godt vejr og frisk vind i sejlene, fik vi feedback og nye ideer til at styrke vores samarbejde. Jeg kan kun anbefale GoSail til at skabe nye dimensioner og ideer til udvikling af teams.

Søren Jan Nielsen 

Vicedirektør, Danske Bank, Erhverv

Ønsker du også at træne god kommunikation med dine medarbejdere?

Bliv ringet op eller send os en forespørgsmål ved hjælp af formularen nederst på siden, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Case: PLUS trak den ønskede læring ud af kurset

Team- og kommunikationstræning