Hyppige spørgsmål

13 skarpe spørgsmål

Det er erfaringsmæssigt de færreste, der har prøvet at sejle, og det er bestemt ikke en hindring for deltagelsen. Derfor møder vi tit forskellige spørgsmål om, hvor og hvordan vi tilrettelægger vores sejladser, og hvad det kræver af deltagerne. Her besvarer vi de 13 hyppigst stillede spørgsmål.

 

GoSail

Alle kan være med, og det er aldrig dårlig vejr

Det er erfaringsmæssigt de færreste, der har prøvet at sejle, og det er bestemt ikke en hindring for deltagelsen. Derfor møder vi ofte forskellige spørgsmål om, hvor og hvordan vi tilrettelægger vores sejladser, og hvad det kræver af deltagerne.  Udgangspunktet, er at alle kan være med, og vejret aldrig er dårligt.

 

Målstyring

Vi starter altid med en afklaring omkring jeres mål med sejladsen, hvorefter vores instruktører tilrettelægger sejladsen derudfra. Derigennem sikrer vi, at I får de ønskede resultater.

 

Akkuratesse

Succesfuld sejlads handler om præcision, og vi går enormt meget op i at holde tidsplanen, og have styr på de mindste detaljer. Har vi har aftalt, at sejladsen er færdig kl. 16, bliver vi ikke færdige kl. 16.10.

 

Man kan sejle hele året

Ja, men de fleste synes, at det er sjovest, når solen skinner. Der findes ikke dårligt sejlervejr, det er kun et spørgsmål om påklædning. Vi sejler hele året og tilnærmelsesvis i al slags vejr. Tæt tåge, tordenvejr med lyn eller helt vindstille kan evt. betyde aflysning, og så har vi naturligvis en plan B.

 

Alle kan være med

Alle over 8 år kan være med uanset fysisk form. Vores udgangspunkt er, at ingen deltagere har sejlerfaring, mens deltagere med stor sejlerfaring også kan blive udfordret og få en spændende oplevelse. Det er heller ikke et krav, at man kan svømme – men i så fald vil vi gerne vide det.

 

I bliver klædt på

Vi stiller sejlertøj (bukser og jakker) til rådighed for deltagerne. Derudover har vi obligatoriske svømmeveste, og giver deltagerne mulighed for benyttelse af handsker, brillesnore og solcreme. Deltagerne skal blot møde i fornuftigt fodtøj (gummisko eller sejlersko) og derudover være påklædt, som skulle de “gå en tur i skoven”.

 

Husk gerne skiftetøj

Risikoen for at falde i vandet er meget lille, men vi anbefaler alligevel for en sikkerheds skyld, at alle deltagere medbringer skiftetøj.

Man bliver ikke søsyg

Det er meget sjældent, at folk bliver søsyge. Årsagen er, at vi tilrettelægger sejladsen efter de konkrete vindforhold, og at vi altid sejler kystnært.

 

Arrangementer fra 1-6 timer

Typisk tager en matchrace sejlads 4-6 timer og en RIB sejlads 1- 3 timer, men vi skræddersyr sejladsen til hver enkelt virksomheds ønsker.

 

Vi sejler  i hele landet

Vores hovedhavn er Middelfart Marina, men vi sejler i hele landet, hvor vi som udgangspunkt har otte udvalgte havne som baser. Har I ønske om at sejle på en specifik lokation, så løser vi også det.

 

Sikkerheden

Sikkerheden er en topprioritet, når vi sejler. Vi har altid en sikkerhedsbåd i vandet sammen med deltagernes både, ligesom vi har en instruktør med i hver båd som sikkerhedsrepræsentant og coach. Deltagerne har naturligvis redningsveste på, samt bliver udstyret med sejlertøj efter forholdene. I forbindelse med alle sejladserne er der en sikkerhedsbåd samt uddannet skipper til stede.

 

Forplejning

Det aftaler vi i forbindelse med hver enkelt event, men vi arrangerer meget gerne for forplejning til deltagerne før, under og eller efter sejladsen. Vi kan også arrangere mødefaciliteter eller overnatning, hvis det ønskes.

 

Vores både er “godmodige”

Deltagerne sejler i hollandsk producerede både af typen Blu26, der er særdeles ”godmodige” i vandet, og samtidig udfordrende for den drevne sejler.

 

Prisen

Prisen afhænger af antallet af deltagere, tid og sted. Kontakt os gerne for at få et konkret tilbud.